Witaj w Fundacji im. Św. Gezelina! Profil fundacji

Witamy na stronie Fundacji im. Św. Gezelina

Fundacja została powołana w celu: niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym, upośledzonym umysłowo, dzieciom z rodzin rozbitych i patologicznych, niesienia pomocy osobom starszym, bezdomnym, chorym, niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym, czy też osobom niezaradnym życiowo.

Fundacja im. Św. Gezelina została powołana w celu:

Fundacja im. Św. Gezelina, 00-140 Warszawa, Al. Solidarności 115, lok.2, telefon: (22) 490-83-68
e-mail: fundacja.gezelin@wp.pl, www.gezelin.pl, Nr konta: BOŚ 36 1540 1072 2107 5015 2339 0001
KRS: 0000364770, NIP: 527-26-46-026, Regon: 142762613